Alien Metals kończy mapowanie geologiczne, pobieranie próbek w projektach Hamersley w Australii