Augean oczekuje, że zyski znacznie przewyższą oczekiwania po dobrych wynikach w trzecim kwartale

Augean oczekuje, że zyski znacznie przewyższą oczekiwania po dobrych wynikach w trzecim kwartale

Augean oczekuje, że zyski znacznie przewyższą oczekiwania po dobrych wynikach w trzecim kwartale

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami Augean powiedział, że oczekuje, że zysk będzie „znacznie wyprzedzał” oczekiwania rynkowe po „dobrych” wynikach w trzecim kwartale.

Po osiągnięciu „dobrych” wyników handlowych w trzecim kwartale, oczekiwano, że zysk za rok do 31 grudnia 2019 r. Znacznie przewyższy opublikowane opublikowane konsensusowe oczekiwania rynku dotyczące skorygowanego zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16,5 mln GBP.

Firma dodała, że wyniki za dotychczasowy rok wzrosły o 20% we wszystkich rodzajach odpadów, poprawiły ceny składowisk o kolejne 20%, zwiększyły zysk na odpadach promieniotwórczych i dobre wyniki zarówno firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, jak i Morza Północnego .

O 8:39: [LON: AUG] Cena akcji Augean PLC wyniosła + 13,5p przy 131,5p