B.P. Aktywa netto Marsh & Partners rosną, gdy wartość portfela rośnie o 4%