B.P. Aktywa netto Marsh & Partners rosną, gdy wartość portfela rośnie o 4%

B.P. Aktywa netto Marsh & Partners rosną, gdy wartość portfela rośnie o 4%

B.P. Aktywa netto Marsh & Partners rosną, gdy wartość portfela rośnie o 4%

Grupa usług finansowych B.P. Marsh & Partners powiedział, że aktywa netto wzrosły w pierwszej połowie roku dzięki 4% wzrostowi portfela inwestycyjnego.

W okresie sześciu miesięcy do 31 lipca 2019 r. Wartość aktywów netto (NAV) wzrosła do 130,0 mln GBP, w porównaniu ze 120,0 mln GBP rok wcześniej, przy czym NAV na akcję wzrósł do 361p z 333p rok wcześniej.

Firma podała, że wartość kapitału własnego portfela wzrosła o 4% w połowie.

Spółka wypłaciła ostateczną dywidendę w wysokości 4,76 pensa na akcję za rok do 31 stycznia 2019 r.

Patrząc w przyszłość na cały rok, firma stwierdziła, że jej prognozy są „pozytywne”, ponieważ 50% przychodów z portfela inwestycyjnego pochodziło spoza Wielkiej Brytanii.