Beowulf uruchamia zdyskontowane £ 7.3m equity raise do finansowania rozwoju projektu