Bieżący dzień obrotu kurs w Toronto, Kanada 14 -16 grudnia 2009 roku, stałe wsparcie w żywej