Carclo powołuje Franka Doorenboscha na stanowisko dyrektora niewykonawczego