Cizzle Biotechnologia wchodzi w pakt badawczy z University of York