Computacenter podnosi perspektywy zysku w miarę wzrostu tempa