Digitalbox zabezpiecza 450.000 £ pięcioletniej pożyczki terminowej z rządowego kredytu pandemii