Działalność kredytów i depozytów Arbuthnot Banking rośnie w trzecim kwartale