Ixico oczekuje najlepszych wskazówek, dostarczenia pierwszego pełnego roku dodatnich zarobków

Ixico oczekuje najlepszych wskazówek, dostarczenia pierwszego pełnego roku dodatnich zarobków

Ixico oczekuje najlepszych wskazówek, dostarczenia pierwszego pełnego roku dodatnich zarobków

Dostawca usług językowych i własności intelektualnej RWS powiedział, że spodziewa się skorygowanego rocznego zysku „nieznacznie wyprzedzając” oczekiwania rynkowe.

Przychody za cały rok do września wzrosły o 16% do 355 mln GBP.

„To był doskonały rok dla RWS, z dobrymi wynikami finansowymi we wszystkich trzech oddziałach grupy” – powiedział dyrektor generalny Andrew Brode.

„Działy te koncentrują się teraz na wysoce wyspecjalizowanych obszarach rynku usług językowych w połączeniu ze zintegrowanym podejściem do sprzedaży”.