Kore Potash kończy warunkowe 8 milionów dolarów funduszu kapitałowego