Lidco redukuje półroczne straty, ponieważ przejście na oprogramowanie staje się coraz szybsze