Online handel papierami wartościowymi Indie dokonała inwestycji w papiery wartościowe łatwiejsze.