Pierwsza grupa do zwrotu 500 mln funtów do akcjonariuszy za pośrednictwem oferty przetargowej