Segro podnosi wartość nowych umów najmu w trzecim kwartale