Standardowe inwestycje na życie ABRDN sprzedaje udziały w zarządzaniu aktywami HDFC za 268 mln GBP