Synairgen, Clinigen, aby uruchomić program dostępu do leczenia Covid-19