Xpediator sprzeda spółkę zależną EshopWedrop inert Logistics za 0,3 mln funtów