Zapasy robi wielkie ruchu w Премаркет: Boeing, General Electric, General Motors, serwis Spotify, Eastman Kodak i wiele więcej