Zarządzanie dziewięciomiesięcznymi aktywami Schroders o 9,7%