Zasoby Oriole Raporty \”Doskonałe\” wyników wiercenia w Senegalu